Regulamin Zakopane

Regulamin wynajmu apartamentów ApartArt Zakopane

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji apartamentu w Zakopanem należącego do firmy ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa zwana dalej "ApartArt". Zgłoszenie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, które wiążą Gościa od momentu zgłoszenia rezerwacji.

W rezerwacjach dokonanych po 6 kwietnia 2020 roku, obowiązują zasady odwołania zawarte w ofertach, bez względu na sytuację związaną z Covid-19.

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem uprzejmie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą polityką: "Bezpiecznie jak w domu" https://apartamentywpolsce.pl/bezpiecznie-jak-w-domu

W związku z trwającą pandemią Covid-19, możliwość serwowania i forma posiłków zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.
Dokonując rezerwacji akceptujesz, że niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone.
 
 

Sposób rezerwacji:

Rezerwacji można dokonać na trzy sposoby, zgodnie z ofertą i warunkami przedstawionymi na stronie.

1. On-line na stronie internetowej wypełniając podany formularz.

2. Telefonicznie pod numerem +48 12 638 02 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 10.00-20.00.

3. Mailowo zakopane@apartart.pl , podając imię, nazwisko, numer telefonu, termin, wybrany apartament i ilość przyjeżdżających osób.

 

Opłaty za wynajem, dodatkowe opłaty:

Rezerwację należy opłacić zgodnie warunkami podanymi ofercie. Usługi dodatkowe nie ujęte w ofercie należy opłacić w obiekcie.

1. Rezerwacje na 1 dobę należy opłacić w całości przed przyjazdem.

2. W przypadku rezerwacji z zaliczką, pozostałą cześć należy opłacić najpóźniej w dniu przyjazdu, przed przekazaniem kluczy przez Obsługę.

Zaliczkę należy wpłacić w podanym w potwierdzeniu rezerwacji terminie. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

3. W przypadku konieczności wydania potwierdzenia rezerwacji stanowiącego dokument uprawniający do uzyskania wizy wjazdowej do Polski oraz strefy Shengen wysokość zaliczki uzależniona jest od kwoty wymaganej przez ambasadę Polski w danym Kraju.

W momencie wydania ww. potwierdzenia rezerwacja automatycznie zmienia status na rezerwację bezzwrotną. Tym samym po wydaniu ww. zaświadczenia nie ma możliwości uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Przy rezerwacjach z oferty "bezzwrotnej" należy wpłacić 100% wartości rezerwacji do 24 godzin od dokonania rezerwacji.

Rezerwacje opłacane  Bonem Turystycznym traktowane są jako rezerwacje bezzwrotne.

5. W przypadku przyjazdu większej liczby osób niż zadeklarowana w rezerwacji, personel może odmówić ich przyjęcia (bez ponoszenia przez ApartArt odpowiedzialności z tego tytułu za szkodę powstałą po stronie Gościa) albo obciążyć dodatkową opłatą w kwocie 50zł/osobę/noc, do maksymalnej, możliwej ilości osób dla jakiej przewidziany jest apartament. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Gość będzie obciążony dodatkowym kosztem począwszy od pierwszego dnia pobytu.

6. Obsługa pobiera kaucję przy zameldowaniu w kwocie 300zł na poczet zniszczeń, przekroczenia czasu wymeldowania lub znacznego zabrudzenia apartamentu.

Kaucja zostanie zwrócona po wymeldowaniu, o ile apartament zostanie przekazany bez zniszczeń do godziny 10.00. Wpłacenie kaucji nie zwalnia z odpowiedzialności za zniszczenia przekraczające jej wysokość.

7. Opłata za turystyczne łóżeczko dziecięce z pościelą - 20zł/noc.

8. Korzystanie z kominków wyłącznie po uzgodnieniu z Obsługą. Opłata za drewno kominkowe - 50zł. (Drewno nie jest przynoszone do apartamentu przez Obsługę. W czasie trwania wiatru halnego obowiązuje całkowity zakaz palenia w kominkach, drewno w tym czasie nie jest sprzedawane. Można palić wyłącznie drewnem zakupionym u Obsługi)

9. Śniadania, cena według wybranej oferty.

W związku z trwającą pandemią Covid-19, możliwość serwowania i forma posiłków zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.

10. W przypadku zgubienia klucza opłata wynosi- 300zł, pilota do bramy - 150zł.

11. Opłata miejscowa 2zł/osobę/noc, nie jest wliczona w cenę rezerwacji.

12. W przypadku zabrudzenia lokalu lub jego wyposażenia przekraczającego normalne zużycie, Gość zostanie obciążony dodatkowymi kosztami sprzątania 50zł/h.

13. Zwierzęta nie są akceptowane.

 

Faktury:

W związku z regulacjami które weszły w życie 01.01.2020, jeżeli będą Państwo chcieli rozliczyć pobyt fakturą VAT na firmę, prosimy o podanie danych do faktury (lub przynajmniej numeru NIP). Jeżeli NIP nie został podany w czasie dokonywania rezerwacji, prosimy o pilny kontakt. W przypadku nie podania numeru NIP, nie będzie możliwości otrzymania faktury VAT.

Dla osób opłacających pobyt Bonem Turystycznym lub punktami MyBenefit może zostać wystawiona faktura tylko na kwotę dopłaconą gotówką albo kartą. Za kwotę rozliczoną Bonem Turystycznym  lub punktami MyBenefit nie ma możliwości otrzymania faktury. 

 

Anulowanie rezerwacji i zmiany:

1. Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie - mailem.

2. Rezerwacje z zaliczką: bezkosztowa anulacja możliwa na minimum 14 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku otrzymania od Państwa przelewu z konta zagranicznego, zwrot zaliczki dokonujemy tylko poprzez transakcje uznaniową karty kredytowej. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż to wynika z oferty zaliczka nie podlega zwrotowi.

3. Rezerwacje z oferty "bezzwrotnej" - w przypadku zmian terminu, anulacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

4. Rezerwacje opłacone punktami MyBenefit - punkty nie są zwracane.

5. Rezerwacje opłacone Bonem Turystycznym - środki nie są zwracane.

6. W przypadku nie pojawienia się Gości w dniu przyjazdu do godziny 22.00 i braku kontaktu z Gościem, rezerwacja zostaje anulowana. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa:

1. W związku z regulacjami dotyczącymi Covid-19 i naszymi działaniami dotyczącymi maksymalizacji bezpieczeństwa Gości i personelu ograniczyliśmy do minimum bezpośredni kontakt Gości z pracownikami recepcji. Służymy natomiast w każdej sprawie pomocą telefoniczną. Niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone

2. Doba hotelowa trwa w godzinach od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Gość zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zdalnego odbioru kluczy.

4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie obsługi.

5. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od ApartArt, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

6. Przy zameldowaniu po godzinie 22.00 obowiązuje dodatkowa opłata w kwocie 100PLN

7. W przypadku naruszenia czasu trwania doby hotelowej Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości kolejnej doby wg aktualnego cennika.

 

Parking:

Do każdego apartamentu przypisane jest jedno miejsce parkingowe na samochód osobowy (parking niestrzeżony). Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. Nie gwarantujemy drugiego miejsca. W przypadku dostępności miejsc parkingowych istnieje możliwość zarezerwowania drugiego miejsca za dodatkową opłatą 30 zł/doba.

 

Obowiązki Gościa:

1. W apartamentach i częściach wspólnych obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00.

2. Nie wolno organizować żadnych imprez. Organizacja imprezy będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem oraz obciążeniem za zniszczenia i sprzątanie. ApartArt nie ponosi odpowiedzialności na szkodę Gościa powstałą w wyniku wymówienia.

3. W apartamentach, na korytarzach i przez okna obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W apartamentach obowiązuje zakaz smażenia ryb. Złamanie zakazu będzie skutkować natychmiastowym wymówieniem lokalu i brakiem zwrotu wpłaconej opłaty za wynajem oraz obciążeniem za dearomatyzację apartamentu w kwocie 500PLN. W Willi Motylek zapraszamy Gości palących papierosy do palarni. ApartArt nie ponosi odpowiedzialności na szkodę Gościa powstałą w wyniku wymówienia.

4. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

5. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.

6. Gość zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w momencie opuszczania apartamentu czy żadna jego rzecz nie pozostała w mieszkaniu. Za rzeczy pozostawione przez Gościa po zakończeniu okresu wynajmu, jak również za szkodę powstałą na skutek ich utraty lub uszkodzenia, firma ApartArt nie odpowiada.

7. Gość zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie nie pogorszonym, a także do zwrócenia kluczy obsłudze, najpóźniej do godziny 10.00 w dniu wyjazdu. W przypadku przekroczenia obowiązującej godziny wymeldowania Gość zostanie obciążony w kwotą jak za kolejna dobę.

8. Przebywanie osób trzecich (przyjaciół, rodziny, znajomych itp) w apartamentach jak i na terenie całego Obiektu jest zabronione.

9. Obsługa może wejść do apartamentu w trakcie trwania pobytu gościa:

-w przypadku korzystania z apartamentu niezgodnie z umową najmu lokalu,

-w sytuacjach awaryjnych.

10. Na korytarzach, w częściach wspólnych, w jadalni, w recepcji, na parkingu oraz na placu zabaw dzieci muszą pozostawać pod opieką osób dorosłych - opiekunów.
Obowiązuje kategoryczny zakaz:
- zabaw przy bramie wjazdowej na parking,
- biegania po schodach, korytarzach, częściach wspólnych, jadalni, recepcji oraz skarpach na posesji,
- chodzenia w butach narciarskich po schodach, rozkopywania i zjeżdżania po śniegu.
- trzymania rowerów, nart, snowboardów, sanek i innego większego sprzętu sportowego oraz wózków dziecięcych w apartamencie
 
11. Klient jest zobowiązany do porycia wszelki szkód wyrządzonych w budynku oraz na terenie obiektu w tym zniszczenia roślinności, bruku, ścian budynku, ogrodzenia, bram itp.
 

Przeniesienie rezerwacji na inna osobę:

ApartArt nie zezwala najemcy na podnajem osobie trzeciej.

W każdej chwili Gość może przenieść na inna osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić ApartArt o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby (imię nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail), która przejmie prawa i obowiązki wynikające z rezerwacji. Przeniesienie staje się skuteczne względem ApartArt z chwilą powiadomienia pisemnego przez osobę, na którą przeniesiono prawa z rezerwacji o akceptacji wszystkich wynikających z niej obowiązków.

 

Wystąpienie siły wyższej:

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, ApartArt rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji Gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. ApartArt przysługuje prawo przeniesienia rezerwacji Gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego także w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z zarezerwowanego obiektu. W przypadku wystąpienia zjawisk o których mowa w niniejszym paragrafie, ApartArt ma również prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od ApartArt, nie będzie mogło być zagwarantowane.

W przypadku anulowania umowy przez ApartArt z przyczyn, o których mowa w niniejszym paragrafie pieniądze wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi, z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie ApartArt nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą po stronie Gościa, chyba że szkoda ta powstała z wyłącznej winy ApartArt.

 

Spór:

Prawem właściwym dla wszelkich sporów pomiędzy ApartArt a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby ApartArt.

 

Polityka prywatności:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa.

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać pytanie lub sprzeciw listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na adres: ApartArt sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Urzędnicza 16/2 30-051 Kraków lub mail biuro@apartart.pl

2. Katalog przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła:

Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące:

Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres mailowy , numer telefonu, termin pobytu w apartamencie, dane karty kredytowej

Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych lub otrzymuje je od pośredników uczestniczących w najmie krótkoterminowym

3. Cel oraz podstawa przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy RODO artkuł 6.1.b

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia rezerwacji i zawarcia umowy krótkoterminowego wynajmu apartamentu

Ponadto informujemy, że są Państwo zobowiązani do podania określonych w punkcie 2 danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest: nieprzyjęcie rezerwacji i odstąpienie od zawarcia umowy.

Celem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe, jest wykonanie usługi polegającej na krótkoterminowym wynajmie apartamentów.

Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i newsletter dane osobowe przetwarzane są także w tych celach.

Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

4. Udostępnianie danych osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich:

Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim jedynie do wysyłki własnych newsletterów lub gdy administrator jest ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państwa trzeciego.

5. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych:

Dane użytkownika są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

Dostęp do przetwarzanych danych mają pracownicy oraz współpracownicy administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu.

Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane odpowiednio do postępu technologicznego.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

6. Przysługujące Państwu prawa:

Prawo dostępu do informacji, czyli prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli tak, jakie dane osobowe są przetwarzane. Mają Państwo również prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej, kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich przechowywania.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych, czyli prawo do żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych oraz usunięcia tych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania ograniczenia przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za Państwa indywidualną zgodą lub też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do żądania swobodnego i nieograniczonego przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi albo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

7. Prawo skargi do organu nadzorczego:

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo do skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., tel. 22 531 03 00

 

Newsletter:

1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Gości o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z ApartArt Apartamenty.

2. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.

3. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.apartamentywpolsce.pl lub podczas podpisywania umowy chceck-in w Zakopanem.

4. Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Państwa e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.

5. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: www.apartamentywpolsce.pl/polityka-prywatnosci.